81 პრობლემა რომელიც აწუხებთ საქართველოში, ბავშვებსა და ახალგაზრდებს

1. ეკონომიკური კრიზისი
2.ნარკომანია
3.ტერიტორიული მთლიანობის დაკარგვა. იძულებით გადაადგილებულ პირთა სიმრავლე
4.უმუშევრობა
5.ადამიანის უფლებათა დარღვევა, ბავშვის უფლებათა დარღვევა
6.ენერგეტიკული კრიზისი
7.მათხოვრები
8.შეურაწყოფის მიყენება
9.ფასიანი განათლება
10.კორუფცია
11.უდედმამო ბავშვები, მიუსაფარი ბავშვები
12.შიდსი
13.ეკოლოგიური პრობლემები
14.სექტების მომრავლება
15.მშიერი ბავშვები
16.გაუცემელი ხელფასები და პენსიები
17.უფლებების არცოდნა
18.დევნილთა დაუცველობა
19.უწყლობა
20.სოციალურად დაუცველი ფენების სიმრავლე
21.ვენერიული დაავადებების რიცხვის მატება
22.უყურადღებობა
23.სამედიცინო დახმარების სიძვირე
24.სპორტისადმი უყურადღებობა. ქართული ფეხბურთის რეგრესი
25.დანგრეული შენობები
26.კულტურისადმი უყურადღებობა.  კულტურული ძეგლების დაუცველობა
27.ქურდობა, ყაჩაღობა
28.პროსტიტუცია
29.დაუსაქმებელი ახალგაზრდობა
30.თანამდებობის პირების მიერ ხალხის უგულებელყოფა, საკუთარი ჯიბისათვის მებრძოლი გამდიდრებული მთავრობა
31.პრესისა და ტელევიზიის არაობიექტურობა
32.ქვეყნიდან მიგრაციის მაღალი დონე
33.განათლების დაბალი დონე
34.არაობიექტური მისაღები გამოცდები
35.ცხოვრების დაბალი დონე
36.პენსიონერთა და უნარშეზღუდულთა პრობლემებისადმი უყურადღებობა
37.პროფესიონალი კადრების იგნორირება “ქვეყანაში სწავლას არ აქვს ფასი”
38.საგადასახადო სისტემის მოუწესრიგებლობა
39.უპასიხუსმგებლობა
40.უკანონო აბორტი
41.გაჩეხილი ტყეები
42.მაწანწალა ცხოველები
43.მანიაკებისა და ჰომოსექსუალების სიმრავლე
44.მკვლელობათა სიმრავლე
45.უსახლკარობა
46.სოფლებიდან და პროვინციებიდან ხალხის მიგრაცია
47.შიში
48.ბევრი ინსტიტუტი სადაც არაფერი ისწავლება
49.ბავშვების მოტაცება
50.უსამართლობა
51.განუკურნებელი დაავადებები
52.საკვების და ტანსაცმლის სიძვირე
53.საქართველოს “გაევროპელება”
54.ახალგაზრდდების მძიმე ფსიქოლოგიური მდგომარეობა
55. არასწორ გზაზე დამდგარი ახალგაზრდობა
56.არამყარი მეგობრობა
57.”შეუგნებლობა”
58.:შეუგნებელი მასწავლებლები”
59.სახელმძღვანელოების სიძვირე
60.სტიპენდიების გაუქმება
61.გლობალური კატასტროფები
62.ვაჭრობით თავის მარჩენალი ბავშვები
63.მსოფლიო ომების შედეგები
64.ხშირი სიკვდილიანობა
65.დაუნდობლობა
66.ერის დაბერება
67.ჩვილთა სიკვდილიანობის მატება
68.სარწმუნოების უგულებელყოფა
69.არასრულწლოვანთა პროსტიტუცია
70.ალკოჰოლიზმი
71.ხანდაზმული პედაგოგები
72.ეკოლოგიურად უვარგისი საკვები
73.დანგრეული წარმოებები
74.საცხოვრებლად საჭირო პირობების არ ქონა
75.ეროტიკული ტელეგადაცემები
76.ტესტური გამოცდები
77.ავარიული სკოლები
78.სკოლების გაუთბობლობა
79.”ქალიშვილობის ინსტიტუტი”
80.ურთიერთუკმაყოფილობა
81.ბენზინის და ნავთის სიძვირე

წყარო: პროექტ “ბავშვისა და ახალგაზრდის მონაწილეობა საქართველოს მთავრობის და გაეროს ბავშვთა ფონდის თანამშრომლობის შუალედური მიმოხილვის პროცესში” –ს ფარგლებში გამოსული ბუკლეტი
(2004 წელს პროექტი განახორცელა მშვიდობის და თანამშრომლობის საერთაშორისო ახალგაზრდულმა ქსელმა “იუვენკომ” , საქართველოს ბავშვთა ფედერაციასთან და საქართველოს ბავშვთა და ახალგაზრდების პარლამენტთან ერთად.)

Advertisements

2 thoughts on “81 პრობლემა რომელიც აწუხებთ საქართველოში, ბავშვებსა და ახალგაზრდებს

  1. მასწი says:

    “ხანდაზმული პედაგოგები!” – 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s