არასრულწლოვანის შრომა და შრომის კანონი

დღეს ჩვენს თაობაში აქტუალური თემაა მუშაობა, განსაკუთრებით საზაფხულო არდადეგების პერიოდსი, მე რაღაც-რაღაცები გავარკვიე ამ კუტხით და მოკლე ანონს სემოგტავაზებთ.
საქართველოში შრომითი ურთიერთობები რეგულირდება შრომის კანონთა კოდექსის მიხედვით. საქართველოს კანონმდებლობით პირის შრომითი ქმედუნარიანობა წარმოისობა 16 წლის ასაკიდან. 16 წლამდე ასაკის არასრულწლოვნის შრომითი ქმედუნარიანობა წარმოიშობა მისი მშობელის, ან მზუნველობისა და მეურვეობის ორგანოს თანხმობით, ტუ შრომითი ურთიერთობა არ ეწინააღმდეგება არასრულწლოვნის ინტერესებს, ზიანს არ აყენებს მის ზნეობრივ, ფიზიკურ და გონებრივ განვითარებას და არ ზრუდავს მის სავალდებულო დაწყებითი და საბაზო განათლების მიღების უფლებასა და შესაძლებლობას.
14 წლამდე ასაკის არასრულწლოვანთან შრომითი ხელშეკრულება შეიძლება დაიდოს მხოლოდ სპორტულ, ხელოვნებასთან დაკავშირებულ და კულტურის სფეროში საქმიანობაზე. ასევე სარეკლამო სამუშაოს შესასრულებლად.
თუმცა აქვე უნდა ვიცოდეთ, რომ აკრძალულია არასრულწლოვანთან შრომითი ხელშეკრულების დადება საTამაშო ბიზნესთან, ღამის გასართობ დაწესებულებებტან, ეროტიკული და პორნოგრაფიული პროდუქციის, ფარმაცევტული და ტოქსიკური ნივთიერებების დამზადებასთან, გადაზიდვასთან და გაყიდვასთან დაკავსირებული სამუსაოების შესასრულებლად: არ შეიზლება არასრულწლოვანის დასაქმება მძიმე, მავნე და საშიშპირობებიან სამუშაოზე, რაც ცუდად იმოქმედებს სემდგომში მოზარდის ჯანმრტელობისა და ფიზიკურ განვითარებაზე. ასევე, დაუშვებელია არასრულწლოვანის დასაქება ღამის სამუშაოზე. ასეთ შემთხვევაში პასუხს აგებს დამსაქმებელი. არასრულწლოვნის კანონიერ წარმომადგენლებს უფლება აქვთ მოითხოვონ ასეთი ხელშეკრულების გაუქმება.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s