რა არის დანაშაული?

დანაშაული არის საზოგადოებრივად საშიში, მართლსაწინააღმდეგო და ბრალეული ქმედება, რომელიც ისჯება კანონით. უფრო მარტივად, რომ ვთქვათ, ყველა ის ქმედება, რომელიც ჩაწერილია სისხლის სამართლის კოდექსში, დანაშაულია.

დანაშააული შეიძლება იყოს განზრახი ან გაუფრთხილებელი. განზრახი დანაშაული გულისხმობს, რომ ადამიანმა იცის, რომ მისი ქმედება დანაშაულია, ასევე ითვალისწინებს ამ დანაშაულის მძიმე შედეგებს, მაგრამ მაინც, ან არ ითვალისწინებს მას.
მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ დანაშაულის ჩადენაზე ნებაყოფლობით ხელის აღება ათავისუფლებს ადამიანს პასუხისმგებლობისაგან. ანუ, თუ ადამიანი ფიქრობდა, გეგმავდა, ჰქონდა ყველანაირი საშუალება ჩაედინა დანაშაული, მაგრამ ბოლო მომენტში მასზე სინანულის გრძნობამ გაიღვიძა და დანაშაული აღარ ჩაიდინა.
დანაშაული შეიძლება ჩადენილ იქნეს როგორც ერთი პირის მიერ, ასევე პირთა ჯგუფის მიერ. პირთა ჯგუფის მიერ ჩადენილი დანაშაული ყოველთვის უფრო ამძიმებს პაუხისმგებლობას.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s