ძალაუფლება

  გენდერული უთანასწორობა ძირითადად გამოიხატება ძალაუფლების არათანაბარ განაწილებაში. რა არის ძალაუფლება? ეს არის უნარი, ჩამოაყალიბო პირადი მიზნები და მოახდინო გავლება სხვებზე, რათა ამ მიზნებს მიაღწიო. ეს არის შესაძლებლობა, შეინარჩუნო, რაც გს და მოახდინო გავლენა საკუთარი ინტერესების საპასუხოდ. მოკლედ რომ ვთქვათ , ძალაუფლბა გულისხმბს გავლენას და კონტროლს მოვლენებზე და სხვებზე.

ბოროტად გამოყენებული ძალაუფლება საშუალებას იძლევა, აკონტროლო და შეზღუდო სხვათა უფლებები და თავისუფლებები, შეაფერხო მათი განვითარება და მონაწილეობა საზოგადოების ცხოვრებაში და ა.შ. ეს კი იწვევს ამ სხვათა სოციალურ მარგინალიზაციას და დასუსტებას.

ძალაუფლება საზოგადოების დომინანტური ჯგუფის ხელშია თავმოყრილი. დომინანტური ჯგუფი აწესებს სტანდარტებს, მოვლენებს თავისი პერსპექტივიდან აფასებს, თავის უპირატესობაშია დარწმუნებული, აკონტროლებს, ახორციელებს თავისივე შექმნილ კანონებს, სჯის ან წაახალისებს, მდიდრდება და ძლიერდება.

ძალაუფლება შეიძლება იყოს რეალური ან წარმოსახული. ძალაუფლების სხვადასხვა სახეებია:

  •  სოციალური ძალაუფლება
  •  ეკონომიკური ძალაუფლება
  •  პოლიტიკური ძალაუფლება
  •  ფიზიკური ძალაუფლება
  •  გენდერული ძალაუფლება
  •  ასაკზე დაფუძნებული ძალაუფლება

    როგორც უკვე აღვნიშნე ძალაუფლების მქონე შეიძლება გახდეს მოძალადე , თუ ის ბოროტად გამოიყენებს ძალაუფლებას.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s