რას უქმნიან საფრთხეს გენდერული სტერეოტიპები?

გენდერული სტერეოტიპები უქმნის საფრთხეს სექსიზმს, ანუ ადამიანთა დისკრიმინაციას მათი სქესის საფუძველზე. ეს ცნება შეიქმნა რასიზმის (დისკრიმინაცია რასობრივი კუთვილების საფუძველზე) და ეიჯიზმის (ზანდაზმულთა უფლებების დარღვევა ან შეზღუდვა) ანალოგიით. სექსიზმმის ობიექტი შეიძლება გახდეს როგორც ქალი, ისე კაცი, მაგრამ მამაკაცთა დომინირების საზოგადოებაში სექსიზმის ადრესატი, როგორც წესი, ქალია. სექსიზმში შედის ქალისადმი დამამცირებელი და დამაკნინებელი მოპყრობა, ქალის მნიშვნელობის და წვლილის გაუფასურება, ქალთა უფლებების შეზღუდვა.

ე.წ. “სიძულვილის პირამიდის” მოდელი გვეუბნება, რომ ყოველგვარი ძალადობა ჯერ უთანასწორობაზე აგებული სტერეოტიპებიდან წყება.

როცა არსებობს სტერეოტიპული შეხედულებები, რაც უარყოფით წინასწარგანწყობას ქმნის რაიმე ჯგუფის ან ადამიანის მიმართ- ჩვენ უკვე სფუძველი გვაქვს, განსხვავებუად მოვექცეთ მათ, შევუზღუდოთ ან ავუკრძალოთ ყველასათვის საერთო თავისუფლებებითა და უფლებებით სარგებლობა, ანუ მოვახდინოთ დისკრიმინაცია. ამ განსხვავებული მოპყრობიდან ერთი ნაბიჯია მათ მიმართ პირდაპირი ძალადობის გამოყენებამდე. აქედან გამომდინარე, ძალადობამდე სტერეოტიპული აზროვნებით მივდივართ, თუკი ამას წინ არ აღვუდგებით.

Advertisements

One thought on “რას უქმნიან საფრთხეს გენდერული სტერეოტიპები?

  1. Anonymous says:

    მაინტერესებს ტერმინთან დაკავშირებით, ,,სექსიზმი” თუ ,,სქესიზმი”? თუ რასა და რასიზმი, მაშინ სქესი და სქესიზმი.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s